en

Design-radiator02

Informace

1. ÚVOD
1.1. Senia G Ltd. (dále jen: Poskytovatel služeb) provozuje svůj internetový obchod na webových stránkách the-radiators.com (dále jen: Web). Poskytovatel služeb tímto dokumentem informuje uživatele o podmínkách souvisejících se zpracováním osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů uvádí typy informací, které poskytovatel služeb shromažďuje, postupy jejich používání a zákonné možnosti, které uživatelé mají ohledně shromažďování těchto informací.
1.2. Poskytovatel služeb - jako zpracovatel dat - vyjadřuje, že je vázán právním obsahem tohoto oznámení. Poskytovatel služeb se zavázal, že veškeré zpracování a správa informací je v souladu s platnými právními předpisy.
1.3. Poskytovatel služeb zpracovává veškeré osobní údaje se souhlasem uživatelů a podle platných zákonů.
1.4. Používáním, zpřístupněním nebo stahováním webových stránek souhlasí uživatel se shromažďováním a používáním svých osobních údajů (jak je popsáno dále).
1.5. Zásady a postupy zpracování údajů poskytovatele služeb jsou v souladu s vnitrostátními a evropskými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně údajů z roku 1998 (DPA) a obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) (EU) 2016/679.
1.6. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje výlučně, dokud nedosáhnou cíle shromažďování a používání informací. V rámci procesu plní všechny zákonné povinnosti.
1.7. Poskytovatel služeb zavedl bezpečnostní zásady, pravidla a technická opatření k ochraně a ochraně osobně identifikovatelných informací, které jsou pod jejich kontrolou.
1.8. Pravidla a pravidla ochrany dat týkajících se postupů zpracování dat poskytovatele služeb jsou průběžně aktualizována a jsou přístupná na webových stránkách.
1.9. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo aktualizovat stávající oznámení o ochraně osobních údajů. Informace týkající se této aktualizace budou zveřejněny na webových stránkách.

2. NÁZEV PROCESORU ÚDAJŮ
Senia G Ltd.
Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, RH19 4LZ
Telefon: + 44 (0) 239 216 0700
Referenční číslo pro ochranu údajů: ZA186554

3. DATOVÉ ZPRACOVÁNÍ NÁKUPŮ
3.1. Cílem zpracování dat je dokončit objednávku, dodávku a fakturaci produktů objednaných na internetových stránkách Poskytovatele služeb v souladu s platnými zákony a záručními závazky.
3.2. Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme:
       - tvé jméno
       - vaši poštovní / fakturační adresu
       - vaše doručovací adresa (pokud se liší od poštovní / fakturační adresy)
       - Vaše emailová adresa
       - vaše telefonní číslo
3.3. Právní základ zpracování údajů
       3.3.1. Sběr a zpracování dat probíhá podle souhlasu uživatele a národních a evropských zákonů.
       3.3.2. Uživatel dává svůj souhlas po přečtení a přijetí tohoto oznámení o ochraně soukromí zakoupením produktu na webových stránkách.
3.4. Doba zpracování údajů
       3.4.1. Zpracování osobních údajů, které uživatel předložil prostřednictvím svého nákupu, začíná s vlastním nákupem a trvá do konce záruční doby. Záruční doba prodaných produktů na webových stránkách je 5-10 roky, které určuje výrobce. Záruční doba se objeví na každém výrobku.
       3.4.2. Ustanovení podle zákona 3.4.1 nijak neovlivňují zákonem stanovené povinnosti uchovávání údajů. V internetovém obchodě provozovaném poskytovatelem služeb jsou faktury vystavené na základě předložených příkazů zaznamenávány a uchovávány po dobu stanovenou zákonem (roky 6).
3.5. Zveřejnění informací o uživateli a zpracování dat
       3.5.1. Vaše osobní údaje nezveřejníme žádné jiné straně než poskytovateli služeb a jejich správě; a používejte své údaje výhradně pro účely uvedené v.
       3.5.2. Online platba
       Online platba se provádí prostřednictvím online rozhraní vybraného uživatelem. Poskytovatel služeb prohlašuje, že nevidí a nemá přístup k údajům o kreditní kartě; data se zobrazí pouze uvnitř online platebního rozhraní vybraného uživatelem.
       3.5.2.1. Platba online probíhá prostřednictvím online rozhraní vybraného uživatelem. Poskytovatel služeb prohlašuje, že nevidí a nemá přístup k údajům o kreditní kartě; data se zobrazují pouze uvnitř online platebního rozhraní vybraného uživatelem
      3.5.2.2. Pro online platbu Uživatel souhlasí s tím, že jeho údaje zpracované v rámci nákupu budou předány provozovateli platebního rozhraní online. Cílem převodu je potvrdit transakce, chránit uživatele prostřednictvím sledování podvodů a dosáhnout cílů stanovených zpracováním dat poskytovatele služeb.
      3.5.2.3. Naši partneři pro platby online:
     - PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA - 22-24 Boulevard Royal L, 2449 Luxembourg
     - Worldpay UK - budova Walbrook, 25 Walbrook, Londýn EC4N 8AF, Velká Británie
     3.5.3. Procesory osobních dat
     3.5.3.1. Za účelem dokončení objednávek a účtů může Poskytovatel služeb používat datové procesory (např. Doručovací služby). Poskytovatel služeb není zodpovědný za postupy zpracování dat těchto stran.
     3.5.3.2. Použité procesory dat:
     - Dachser SE - Thomas-Dachser Straße 2, 87439 Kempten, Německo
     - DHL International UK - Southern Hub, 1. blok, Horton Road, Colnbrook, Berkshire, SL3 0BB, Velká Británie
     - DHL Express Italy Srl - Viale Milanofiori Palazzo U / 3 Strada 5, Itálie
     - Europa Road - Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR, Velká Británie
     - Fercam Italia Srl - Via Ettore de Sonnaz, 11, 10121 Torino, Itálie
     - Všeobecné logistické systémy - Německo-Straße 1-7, 36286 Neuenstein, Německo
     - Netteszt Kft - 1037 Budapešť, Csillaghegyi út 19-21., Maďarsko
     - Parcelforce Worldwide - 25 Caldecotte Lake Dr, Caldecotte, Milton Keynes MK7, Velká Británie
     - Royal Mail - Pond Street, Sheffield, S98 6HR, Velká Británie
     - TNT Express (UK) - Dům Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2RY, Velká Británie
     - Waberer's - Nagykőrösi út 351., 1239 Budapešť, Maďarsko

4. ZPRACOVÁNÍ DAT V SOUVISLOSTI S INFORMACÍMI
4.1. Cílem zpracování dat je poskytnout Uživateli informace, které požadují před zakoupením. Poskytovatel služeb neposílá nevyžádanou komunikaci (např. Reklamy, reklamní letáky) na svou e-mailovou adresu.
4.2. Právní základ pro zpracování údajů: Uživatel poskytuje svůj souhlas dobrovolným předložením osobních údajů při žádosti o informace nebo nabídku.
4.3. Zpracované údaje zahrnují následující osobní údaje:
- tvé jméno
- Vaše emailová adresa
4.4. Doba sběru a zpracování údajů: Poskytovatel služeb ukládá a zpracovává osobní údaje shromážděné během žádosti o informace nebo nabídku po dobu jednoho roku.
4.5. Zveřejnění informací a zpracování dat: Poskytovatel služeb nezveřejní vaše osobní údaje žádné jiné straně než poskytovateli služeb a jejich správě; a použije vaše data výhradně pro účely určené v 4.1.

5. COOKIES
Poskytovatel služeb může používat cookies k vylepšení a personalizaci vašich zkušeností s webovými stránkami. Soubory cookie poskytují informace o počítači používaném návštěvníkem. Poskytovatel služeb může používat cookies tam, kde je to vhodné pro shromažďování informací o uživatelském počítači za účelem pomoci při zlepšování webových stránek. Pokud jsou používány, tyto soubory cookie jsou staženy do počítače a uloženy na pevném disku počítače. Tyto informace vás osobně nezjišťují. Jsou to statistické údaje. Tyto statistické údaje neidentifikují žádné osobní údaje. Nepožadujeme, abyste cookies přijali a kdykoli můžete cookies deaktivovat. Chcete-li soubory cookie zakázat, postupujte podle pokynů ve webovém prohlížeči.

6. GOOGLE
6.1. Poskytovatel služeb používá službu Google Analytics, Remarketing Google a sledování konverzí AdWords, aby změřil počet návštěvníků a chování návštěvníků (jak dlouho stráví na webových stránkách, zda jsou noví nebo opakující se návštěvníci, na které stránky kliknou), efektivnosti reklamy a provádění statistické analýzy.
6.2. Používáním této webové stránky souhlasí uživatel s tím, že programy uvedené pod položkou 6.1 mohou umístit tyto typy souborů cookie do svého zařízení a souhlasit s tím, že poskytovatel služeb sleduje chování svých uživatelů a používá jiné služby poskytované těmito programy.
6.3. Programy uvedené pod položkou 6,1 neshromažďují osobní informace a nemohou identifikovat uživatele.
6.4. Další informace o zpracování dat Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB
6.5. Uživatel má právo kdykoli na odkaz zakázat sběr a ukládání dat souborů cookie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. FACEBOOK
7.1. Poskytovatel služeb by mohl sdílet určitý obsah, produkty, propagace webové stránky nebo samotné webové stránky na facebook.com.
7.2. Poskytovatel služeb poskytuje informace požadované uživateli prostřednictvím facebook.com, nicméně neshromažďuje uživatelská data. Vzhledem k tomu, že zpracování dat probíhá na facebook.com, trvání zpracování, opravy a vymazání údajů podléhá předpisům o ochraně osobních údajů v sociálních médiích. Ochrana soukromí Facebooku je přístupná na adrese http://www.facebook.com/about/privacy a
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
8. Poskytovatel služeb neprozradí vaše osobní údaje žádné jiné straně, s výjimkou případů, kdy je zákonem požadováno zveřejnění vašich osobních údajů. Poskytovatel služeb se zříká odpovědnosti za důsledky takového zveřejnění.

9. BEZPEČNOST DAT
Poskytovatel služeb prohlašuje, že implementoval bezpečnostní zásady, pravidla a technická opatření k ochraně a ochraně osobně identifikovatelných informací, které jsou pod jejich kontrolou, před neoprávněným přístupem, nesprávným použitím nebo zveřejněním, neoprávněnými změnami, nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou. Veškerý personál, který má přístup k osobním identifikačním informacím uživatele a je s nimi spojen, je povinen respektovat důvěrnost informací.

10. PRÁVA UŽIVATELE
10.1. Právo být informováni
Uživatel má právo být kdykoli informován o svých osobních údajích ao všech souvisejících informacích zpracovávaných Poskytovatelem služeb. Na žádost Uživatele je Poskytovatel služeb povinen poskytnout informace o údajích vztahujících se k uživateli, o účelu zpracování údajů, o právních důvodech, trvání a o tom, kdo a za jakým účelem jsou údaje uvolněny. Uživatel je povinen poskytnout požadované informace písemně do 30 dnů od odeslání.
10.2. Právo na opravu, vymazání, omezení zpracování
         10.2.1. Uživatel má kdykoli právo na opravu nebo vymazání chybně zaznamenaných údajů. Poskytovatel služeb po odeslání žádosti vymaže data v pracovních dnech 15. Vymazání se nevztahuje na zpracování dat upravené zákonem (např. GAAP), které uchovává poskytovatel služeb až do data stanoveného předpisy.
        10.2.2. Uživatel může také požádat o omezení jejich dat. Poskytovatel služeb omezuje osobní údaje na žádost Uživatele nebo pokud vymazání porušuje zákonné zájmy uživatele podle dostupných informací. Osobní údaje omezené shora uvedeným způsobem mohou být zpracovány, dokud cíl zpracování zpracování, který omezuje vymazání, stále neexistuje.
        10.2.3. Poskytovatel služeb oznamuje uživateli a osobám, kterým byly tyto údaje propuštěny, o opravě, vymazání nebo omezení. Oznámení může být upuštěno, pokud neporušuje zákonný zájem uživatele s ohledem na cíl zpracování dat.
        10.2.4. V případě, že Poskytovatel služeb neodpovídá požadavku uživatele na opravu, vymazání nebo omezení, musí písemně uvést faktické a právní argumenty pro odmítnutí opravy, vymazání nebo omezení v průběhu 15 dnů od obdržení žádosti.
10.3. Právo na námitku
Uživatel má právo vznést námitky proti zpracování jejich osobních údajů. Uživatel je povinen vznášet námitku, rozhodnout o její platnosti a oznámit žadateli co nejdříve, nejdéle však 15 dní po předložení.
10.4. Právo na přenositelnost dat
Uživatel má právo požadovat od Poskytovatele služeb, aby jim poskytl kopii osobních údajů, které předtím poskytli. Údaje musí být poskytnuty běžně používaným a strojově čitelným formátem v průběhu 30 dnů od odeslání.

10.5. Poskytovatel služeb zveřejňuje informace týkající se zpracování dat pouze tehdy, pokud uživatel poskytne dostatečné důkazy o jejich totožnosti.

11. PRÁVNÍ USTANOVENÍ
11.1. Uživatel může podat stížnost na níže uvedené adrese, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje byly zneužité, nebo Poskytovatel služeb neudělil jejich žádost.

Senia G Ltd.
Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, RH19 4LZ
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.
Tel: + 44 (0) 239 216 0700
https://the-radiators.com/privacy-policy

Kancelář komisaře pro informace (ICO).
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.
Linka pomoci: 0303 123 1113 (ze zahraničí: +44 1625 545 700)
https://ico.org.uk/for-the-public/

11.2. Uživatel je oprávněn uplatnit své nároky u soudu v případě, že Poskytovatel služeb porušil právní předpisy týkající se zpracování dat nebo svůj požadavek neudělil.

Oznámení o ochraně osobních údajů vstupuje v platnost dne 22. května 2018.

Chtěli byste koupit více než 4 radiátory? Dáme vám slevu.

Prosím, napište nám následující informace:

- Název radiátorů

- Rozměry

- Colours

Dáváme vám speciální ceny v 24 hodin. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Máte-li jakékoli technické dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na nás e-mailem v jakémkoli evropském jazyce:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.
 
 Pokud nás budete kontaktovat, prosím použijte podporované jazyky:
 

Angličtina:

+ 44 7421985346, +44 2392160700
Pondělí - pátek 09: 00 16-: 00
https://design-radiator.co.uk

Němec:

+ 49 1765 7627611, 
Pondělí - pátek 09: 00 16-: 00
https://design-radiatoren.de

Francouzsky:

+ 33 752714610; + 33 80502223 + 32 4773 (Belgie)
Pondělí - pátek 10: 00 14-: 00
https://radiateur-magasin.fr

Švédské:

+46 761 777097
Pondělí - pátek 9: 00 17-: 00
https://design-radiator.se

Maďarský:

+ 36 30 525 5005
Pondělí - pátek 9: 00 17-: 00
https://design-radiator.hu

Rumunština:

+ 40 754 431135
Pondělí - pátek 10: 00 18-: 00


Adresa:
Senia Group
Jednotka 22 B. Business Park,
Coombe Hill Road,
East Grinstead,.West Sussex
RH19 4LZ
Velká Británie
 + 44 7421985346, + 44 2392160700
 Senia Group kicsi

w-

z GB         z DE          z FR    

Angličtina          Deutsch         Français    

 

1. POUŽITÍ "THE-RADIATORS.COM"
1.1 Tato stránka obsahuje informace o podmínkách pro nákupy od Senia Group Ltd, obchodování jako the-radiators.com (Číslo společnosti: 9927154. DPH: 256 6136 94). Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup jakéhokoli zboží / produktů od the-radiators.com, Vstupem na naše webové stránky a / nebo zadávání objednávky souhlasíte, že budete vázáni všemi podmínkami a politikami uvedenými níže nebo v rámci internetových stránek. Nic v těchto podmínkách ovlivňuje vaše práva spotřebitele. Před zadáním objednávky se, přečtěte si pozorně tyto podmínky the-radiators.com.
1.2 The-radiators.comNa základě vlastního uvážení, se může změnit, upravit, přidat nebo odebrat tyto podmínky kdykoli, a proto je důležité, aby tyto přečíst pokaždé, když uděláte objednávku.

2. SMLOUVA a platební podmínky
2.1 Po odeslání objednávky obdržíte automatický e-mail, který potvrzuje, že Vaše objednávka byla doručena a vy jste udělal platbu, ale ještě není uzavřít kupní smlouvy tím, že přijímá tuto nabídku ke koupi. Všechny objednávky se řídí těmito Podmínkami.
2.2 Objednávky prostřednictvím webové stránky představují nabídku na koupi výrobku. Připouští se u každého výrobku, když vám v 3 pracovních dnů poslat druhý e-mail potvrzení, že objednávka byla přijata. Naše přijetí objednávky přináší do existence právně závaznou smlouvu mezi námi. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv příkaz z žádného důvodu.
2.3 cen, které platí pro zboží, které si objednáte jsou stanoveny na našich webových stránkách. Všechny ceny jsou uvedeny v Euro a zahrnují DPH.
2.4 budeme účtovat váš účet pro platbu po obdržení objednávky. the-radiators.com nemůže přijmout objednávku, dokud není přijetí platby v plné výši pro všechny produkty a souvisejících poplatků za doručení.
2.5 I když se snažíme zajistit, aby všechny ceny na našich stránkách jsou přesné, může dojít k chybám. Tam, kde to není možné akceptovat příkaz k nákupu zboží, specifikace a popisu zboží za cenu uvedenou, budeme poradíme e-mailem a dá vám možnost nákupu zboží na správné ceny uvedené v e-mailu nebo zrušení to. Zrušíte-li Vaši objednávku a jste již zaplatili, obdržíte náhradu.

3. DELIVERY a vrátí
3.1 Všechny dodací plány a poplatky jsou jasně zobrazeny v popisech produktů nebo v bodě nabídky „Nákup a dodání“.
3.2 Standardní dodávka je k dispozici pro všechny Evropská unie (EU) adresy.
3.3 Budeme dodávat zboží na adresu, kterou zadáte pro dodání v objednávce. Je důležité, aby tato adresa je přesné. Jakékoli změny doručovaný poté, co byla vaše objednávka zpracované pro odeslání může mít za následek dodatečné administrativní poplatky.
3.4 Když vaše objednávka obsahuje směs produktů s různými dodací lhůtou, bude nejdelší dodací lhůta platí pro celé zakázky.
3.5 Konkrétní dodací lhůty nelze poskytnout. Dodávka je ve všední dny, Po-Pá 8am na 5pm. To bude potvrzeno the-radiators.com. Dodávka se provádí pouze na pouliční bráně. Kvůli pojistným směrnicím nejsou řidiči - kteří provádějí dodávky sami - nesmějí nosit radiátor (y) dále. Musíte zajistit dostatek lidí, kteří jsou na adrese dodání k dispozici, aby nosili radiátor (y). Vzhledem k tomu, že řidiči nejsou pojištěni, aby své vozidlo převzali na silnicích jiných než veřejné, budou dodávky do nejbližšího přístupného místa. Informujte nás o všech neobvyklých okolnostech týkajících se přístupu k Vaší poštovní adrese.
3.6 Je-li dohodnuto datum dodání, ujistěte se, že vy nebo váš schválený agent máte k dispozici na vaší adrese, abyste zásilku přijali. Pokud by náš zástupce dorazil a není k dispozici nikdo, který by mohl přijmout doručení, bohužel vám vznikne druhá doručovací poplatek nebo budete muset vybrat zboží na adrese poskytnuté dodávající společností.
3.7 Před podpisem pro zboží se ujistěte, že všechny výrobky byly pečlivě zkontrolovány na případné poškození kurýrem. Pokud na obalu zjistíte jakoukoli malou škodu, nevyhnutelně jej zaregistrujte na dodacím listu (podrobně popište škody). Vyfotografujte fotografie a uchovávejte také obaly. V případě nepravděpodobné škody prosím vrátit poškozené zboží.
3.8 Vždy zkontrolujte, zda váš produkt do 24 hodin od obdržení. Pokud je produkt shledán být poškozen nebo něco chybí okamžitě a rozhodně informujte nás během 24 hodin po porodu. Nedodržení když nás upozorníte do 24 hodin jakékoliv nesrovnalosti, závady nebo poškození poštou může zrušit jakékoli nároky.
3.9 Prosím, neinstalujte žádné zboží, které se zobrazí poškozené. Pokud nainstalujete zboží, máte za to, že přijal.
3.10 Ty se nedoporučuje objednat instalatéra nebo dodavatele, dokud se vaše zboží přišli a kteří byli kontrolováni. The-radiators.com nenese odpovědnost za jakékoliv instalační nebo dodavatel náklady, následné ztráty či kompenzaci v žádném případě.
3.11 The-radiators.com vynaloží veškeré úsilí, aby dodat zboží v termínu nebo v termínech citovaných, ale taková data jsou pouze orientační a the-radiators.com nenese odpovědnost v žádném případě v důsledku zpoždění dodávek, které jsou mimo naši kontrolu.

4. ZRUŠENÍ A ZMĚNY
4.1 Radiátory dodávány the-radiators.com jsou vyráběny individuálně, na míru podle specifikací velikost a barvu zákazníka. Proto nelze zrušit speciální šité na míru objednávku. Vezměte prosím na vědomí, že vaše právo na vrácení zboží, stanovené zákonem neplatí v této smlouvě, kde se zboží nachází nestátní skladových položek a jsou vyráběny pro vás a na míru podle vašich požadavků.
Barvy 4.2 se mohou mírně lišit od barev na obrazovce počítače nebo mobilního zařízení v důsledku rozdílných nastavení monitoru. Objednávky na zakázkové produkty včetně RAL Classic Colours, které byly potvrzeny the-radiators.com nemůže být zrušen.
4.3 The-radiators.com si vyhrazuje právo zrušit smlouvu mezi námi - i poté, co jsme vám zaslali e-mail s potvrzením objednávky - pokud:
- Nemáme dodat vaší oblasti; nebo
- Jeden nebo více zboží, objednané byla uvedena v nesprávné ceny v důsledku tiskové chyby nebo chyby v informacích o cenové námi obdržela od našich výrobců; nebo
- Výrobce je schopen dodat objednané chladič v důsledku technologických či jiných důvodů.
4.4 Pokud se nám zrušit svou smlouvu the-radiators.com vás upozorní e-mailem a bude znovu kredit na svůj účet Jakákoli částka odečtena námi z vaší kreditní karty, jak nejdříve, ale v každém případě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
4.5 Máte právo změnit svou šité na míru objednávku do 3 dnů. Budete muset nás informovat e-mailem, pokud chcete změnit svou smlouvu.
4.6 The-radiators.com vás upozorní v e-mailu o přijetí pozměněného smlouvy a o každém novém stavu (například cena, náklady na dopravu či lhůty). Máte právo odmítnout změněné podmínky, v takovém případě bude původní zakázka / objednávka přijaty zpět lhůta pro zásilku, však může změnit.
4.7 můžete změnit objednávku týkající se velikosti, barvy, orientace a příslušenství chladiče. Můžete změnit druh paliva některých modelů radiátorů. Model a materiál chladiče nemohou být změněna.
4.8 Pokud pozměnit objednávku, možná zjistíte, že jsou změny ve vašem dodací lhůtě a / nebo cenu, že budete platit za položku. Ty bude účtována prodejní cenu na den, kdy jste změnu pořadí. V případě, že změna má za následek nižší prodejní cenu, the-radiators.com vrátí vám rozdíl během 30 dnů.

5. ZÁRUKA
5.1 Všechny radiátory zakoupené od the-radiators.com jsou kryty zárukou výrobce. Najdete záruční dobu v popisu výrobku.
5.2 V případě vadného výrobku the-radiators.com oznámí výrobce problému. Výrobce je odpovědný za opravu vadného produktu nebo poskytnutí náhrady bezplatně v záruční době. To bude určeno podle uvážení výrobce o tom, které opatření přijmout.
5.3 Vadný výrobek bude dodán z vašeho domova výrobci the-radiators.com. Musíte zajistit, aby vadný výrobek byl vybaven topným systémem a stěnou, byl bezpečně zabalen pro přepravu a byl nainstalován opravovaný nebo náhradní výrobek. The-radiators.com odpovídá pouze za dodávku vadného výrobku výrobci a doručení opraveného nebo náhradního výrobku zpět do vašeho domova.
5.4 Po uplynutí záruční doby celého výrobku, záruční doba opravených částí vyprší ve stejnou dobu. Totéž platí pro plně nahradit také.
5.5 Záruka je platná a vymahatelná jen v případě, že problém nastane v průběhu záruční doby je hlášena okamžitě, nebo v přiměřené lhůtě po zjištění vady nebo poruchy v e-mailem na the-radiators.com.
5.6 Veškeré záruční podmínky budou zrušena, pokud vy nebo třetí strana provede opravu nebo úpravy bez písemného souhlasu výrobce.
5.7 Tato záruka výslovně vylučuje závady způsobené mechanickým poškozením, vyšší mocí, zneužití, doprava a skladování škody, zanedbání, změně, úpravě, nesprávné instalace, chemicky agresivní prostředí a kontaminace jakýmikoliv nevhodných kapalin nebo jiných prvků. Záruka se také nevztahuje režijní materiály (např těsnění), škody způsobené tím, že používá nestandardní topného média (např používá vodu) v systému, kalů a koroze škody způsobené nesprávným čištěním a údržbou.
5.8 V případě stížností na tepelném výkonu budete muset poskytnout správné podmínky (požadované kontrolní agentura) pro kontrolu na místě.
5.9 The-radiators.com odmítá jakoukoli odpovědnost za náklady na opravy, chyba kontrolní náklady a následné ztráty nebo odškodnění způsobených neoprávněným demontáž systému.
5.10 Je-li jakýkoli platný nárok v souvislosti s některým z zboží, které je založeno na jakékoli vady v kvalitě nebo stavu zboží nebo jeho nesplnění specifikace (jiné než v souvislosti s zakázku specifikace) oznámeno the-radiators.com v souladu s těmito podmínkami dodávek, the-radiators.com je oprávněn nahradit zboží (nebo dotyčnou část) bezplatně nebo na základě vlastního uvážení vám vrátí cenu zboží (nebo přiměřenou část ceny), ale nebudeme mít vůči vám další závazek .

6. ODPOVĚDNOST
6.1 Bezpečnostní upozornění v dodatku k smluvním podmínkám tvoří nedílnou součást Smluvních podmínek. Při koupi souhlasíte s podmínkami, které uznáváte, že jste si vědomi pravidel definovaných v bezpečnostním upozornění a souhlasíte s tím, že jednáte v souladu. Senia G Ltd se zříká jakékoliv odpovědnosti za zranění nebo materiální škody způsobené nedodržením předpisů.
6.2 Obě strany musí být odpovědný na základě této smlouvy za ztráty, které jsou důvodně předvídatelným důsledkem příslušného porušení smlouvy pouze. Žádná ze stran nesmí mít odpovědnost vůči druhé straně pro tvrzení o ušlý zisk.
6.3 Nebudeme odpovědni za jakékoliv ztráty nebo škody, které utrpíte v důsledku jakéhokoli porušení smlouvy z naší strany, včetně, ale ne pouze, následných ztrát na vás a / nebo ztráty nebo poškození majetku třetích osob , V každém případě naše odpovědnost vůči vám vznikající přímo z naší nedbalosti nepřesáhne hodnotu faktury zboží.
6.4 Musíte sledovat a v souladu se všemi platnými předpisy a právní předpisy, včetně získání všech potřebných zvyky, dovoz nebo jiné povolení ke koupi zboží z našeho webu. Na dovoz nebo vývoz některých našich výrobků pro vás může být zakázáno na některých vnitrostátních právních předpisů. Vyrábíme žádná prohlášení a nepřijímá žádnou odpovědnost ve vztahu k vývozu nebo dovozu zboží, které kupujete.
6.5 Vezměte prosím na vědomí, že je třeba, aby v souladu se všemi platnými předpisy a právní předpisy a případně jste odpovědný za zajištění všeho, co jen vhodně kvalifikovaní řemeslníci jsou zapojeny instalovat zboží zakoupené z našeho webu. The-radiators.com nenese odpovědnost za ztrátu kvůli nedbalému nebo neschopné instalace nebo jakékoliv následné škody nebo zranění způsobené instalaci poškozených radiátorů.

 

SLEPÉ STŘEVO

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo nehodám, aby se na těchto bezpečnostních předpisů:
Instalace a údržba topných těles
• Všechny radiátory musí být nainstalovány a udržovány certifikovaným odborníkem, který poskytuje zákonnou záruku za provedenou práci.
• Radiátory musí být instalovány výlučně certifikovanými armatury dodanými výrobcem.
• Radiátor musí být pevně upevněn ke stěně; protože radiátory jsou velmi těžké, vytržené ze zdi, mohou způsobit rozsáhlé škody a vážně zranit lidi v okolí.
• Radiátory lze upevnit na stěny, které mohou nést svou hmotnost. Příliš tenké a suché stěny musí být vyztuženy odborníkem před instalací.
• Používejte radiátory přísně podle jejich účelu.
• Držáky chladiče jsou konstruovány tak, aby bezpečně nesly váhu chladiče; z tohoto důvodu nikdy na něj nijak nezahrnují, nepřipojujte se k němu, ani se na něj nehýbejte, ani se na něj ani nehýbejte.
• Radiátor by neměl být umístěn za nábytkem nebo jinou překážkou pro cirkulaci vzduchu.
• Chladič může být poškozen mechanickou silou způsobenou tvrdými předměty, proto se tomu vyhněte všemi prostředky.
• Pokud zjistíte jakékoliv poškození, zlomeniny atd. Na radiátoru, okamžitě vypněte nebo vypněte topení. V případě elektrických a hybridních radiátorů odpojte zařízení od elektrické energie.
HOT RADIÁTORY VODY
• Vadné nebo poškozené radiátory mohou způsobit únik horké vody, což může způsobit vážné poranění hoření. V případě, že nemůžete čekat, dokud se ochladí, nedotýkejte se horkého chladiče s maximální péčí.
ELEKTRICKÉ A HYBRICKÉ RADIÁTORY
• Elektrické a hybridní radiátory musí být manipulovány se stejnou opatrností a bezpečnostními opatřeními jako u jiných domácích spotřebičů.
• Udržujte elektrický kabel neporušený. Kordy se nesmí dostat do kontaktu s horkým chladičem.
• Elektrické / hybridní radiátory v místnostech s tekoucí vodou lze instalovat pouze v oblastech určených podle IP kódu dodávaného s každým elektrickým / hybridním chladičem. K těmto modelům lze nalézt výkres zóny IP. (Kódy IP, mezinárodní ochranné značky, IEC standard 60529, někdy interpretované jako ochranná značka Ingress, klasifikuje a vyhodnocuje stupeň ochrany proti vniknutí (části těla, jako jsou ruce a prsty), prach, náhodný kontakt a vodu mechanickými kryty a elektrické kryty.)
Skleněné a zrcadlové RADIÁTORŮ
• Ačkoli tvrzené sklo, které se používá pro sklo a zrcadlo, je mnohem silnější než plavené sklo a vyhovuje normám EU, zdá se, že není nerozbitné, a proto je potřeba opatrnosti (přestože při rozbití se obvykle rozpadá malé fragmenty, u nichž je méně pravděpodobné, že způsobí vážné zranění).
• Nenechávejte žádné mechanické síly způsobené tvrdými a ostrými předměty poškozovat povrch skla / zrcadla.
BEZPEČNOST DĚTÍ
• Pokud není teplota ohřevu nastavena na nízkou teplotu, ujistěte se, že děti jsou v blízkosti radiátoru. Vzhledem k tomu, že povrch těla dítěte je větší než dospělý a jejich kůže je značně tenčí, horký radiátor nebo horká voda unikající z poškozeného radiátoru může způsobit vážnější poranění.
• Některé modely radiátorů mají ostré hrany, které mohou také způsobit zranění dětem. Z tohoto důvodu, pokud žijete s dětmi nebo máte děti bez dozoru, instalujte pouze radiátory se zaoblenými hranami.
• Udržujte děti mimo kabel elektrického / hybridního chladiče. Nejlepším řešením jsou dráty skryté ve stěně nebo použití krytu kabelu.

Prosím kontaktujte nás Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, nebo pokud máte nějaké připomínky či stížnosti nebo o našich webových stránkách.

otevřít v Ve formátu PDF

z GB             z DE

 Angličtina            Deutsch

Aby se zabránilo nehodám, aby se na těchto bezpečnostních předpisů:

Instalace a údržba topných těles
• Všechny radiátory musí být nainstalovány a udržovány certifikovaným odborníkem, který poskytuje zákonnou záruku za provedenou práci.
• Radiátory musí být instalovány výlučně certifikovanými armatury dodanými výrobcem.
• Radiátor musí být pevně upevněn ke stěně; protože radiátory jsou velmi těžké, vytržené ze zdi, mohou způsobit rozsáhlé škody a vážně zranit lidi v okolí.
• Radiátory lze upevnit na stěny, které mohou nést svou hmotnost. Příliš tenké a suché stěny musí být vyztuženy odborníkem před instalací.
• Používejte radiátory přísně podle jejich účelu.
• Držáky chladiče jsou konstruovány tak, aby bezpečně nesly váhu chladiče; z tohoto důvodu nikdy na něj nijak nezahrnují, nepřipojujte se k němu, ani se na něj nehýbejte, ani se na něj ani nehýbejte.
• Radiátor by neměl být umístěn za nábytkem nebo jinou překážkou pro cirkulaci vzduchu.
• Chladič může být poškozen mechanickou silou způsobenou tvrdými předměty, proto se tomu vyhněte všemi prostředky.
• Zjistíte-li na radiátoru poškození, praskliny atd., Okamžitě jej vypněte nebo vypněte topení. V případě elektrických a dvoupalivových radiátorů odpojte zařízení od elektřiny.

HOT RADIÁTORY VODY
• Vadné nebo poškozené radiátory mohou způsobit únik horké vody, což může způsobit vážné poranění hoření. V případě, že nemůžete čekat, dokud se ochladí, nedotýkejte se horkého chladiče s maximální péčí.

ELEKTRICKÉ A dvojí palivo RADIÁTORŮ
• S elektrickými a dvojitými radiátory musí být zacházeno se stejnou opatrností a bezpečnostními opatřeními jako s jakýmikoli jinými elektrickými domácími spotřebiči.
• Udržujte elektrický kabel neporušený. Kordy se nesmí dostat do kontaktu s horkým chladičem.
• Elektrické / dvojité palivové radiátory v místnostech s tekoucí vodou mohou být instalovány pouze v oblastech určených podle IP kódu dodávaného s každým elektrickým / dvojitým palivovým radiátorem. Výkres IP zón lze také najít u těchto modelů. (The IP Code, International Protection Marking, IEC standard 60529, sometimes interpreted as Ingress Protection Marking, klasifikuje a hodnotí stupeň ochrany poskytované proti vniknutí (části těla, jako jsou ruce a prsty), prachu, náhodnému kontaktu a vodě mechanickými pouzdry a elektrické kryty.)

 safetypicture

Zóna1 - Nelze instalovat elektrické radiátory s termostatem nebo s vypínačem!

Zóna2 - Elektrické radiátory lze instalovat s ochranou IPX4.

Skleněné a zrcadlové RADIÁTORŮ
• Ačkoli je tvrzené sklo používané pro skleněné a zrcadlové radiátory mnohonásobně silnější než plavené sklo a odpovídá normám EU, je zjevně nerozbitné, proto je třeba opatrnosti (navzdory skutečnosti, že při rozbití obvykle praskne malé úlomky, u nichž je menší pravděpodobnost vážného zranění.).
• Nenechávejte žádné mechanické síly způsobené tvrdými a ostrými předměty poškozovat povrch skla / zrcadla.

BEZPEČNOST DĚTÍ
• Pokud není teplota ohřevu nastavena na nízkou teplotu, ujistěte se, že děti jsou v blízkosti radiátoru. Vzhledem k tomu, že povrch těla dítěte je větší než dospělý a jejich kůže je značně tenčí, horký radiátor nebo horká voda unikající z poškozeného radiátoru může způsobit vážnější poranění.
• Některé modely radiátorů mají ostré hrany, které mohou také způsobit zranění dětem. Z tohoto důvodu, pokud žijete s dětmi nebo máte děti bez dozoru, instalujte pouze radiátory se zaoblenými hranami.
• Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od kabelu elektrického / dvojitého palivového chladiče. Nejlepším řešením jsou vodiče ukryté ve zdi nebo použití krytu kabelu.

▪ Všechny ceny na našich webových stránkách jsou v EURO, a zahrnují DPH.

▪ Platba: bankovním převodem, kreditní nebo debetní karty prostřednictvím našeho platebního zprostředkovatele (PayPal). Všechny transakce jsou zašifrovány přes SSL a jsou v důsledku 100% bezpečné.

▪ Údaje o platbě včetně čísel kreditních karet jsou dodávány přímo na PayPal. Nechceme přijímat takové informace.

▪ Nikdy nebudeme žádat o údaje o kreditní kartě, a žádáme, že byste neměli odhalit jim žádným způsobem www.the-radiators.com.

Dodáváme:  Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Gibraltar, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká BritánieBosna a Hercegovina, Makedonie, Norsko, San Marino, Srbsko, Švýcarsko, Ukraina.

▪ STANDARDNÍ poplatky za doručení „A“: 0 € (Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Spojené království)

▪ STANDARDNÍ poplatky za doručení „B“: 29 € (Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Španělsko) - Dodání zdarma u objednávek nad 2000 XNUMX EUR!

▪ STANDARDNÍ poplatky za doručení „C“: 59 € (Kypr, Gibraltar, Finsko, Malta) - Doprava zdarma u objednávek nad 2000 XNUMX EUR!

▪ STANDARDNÍ poplatky za doručení „D“: 100 € (Bosna a Hercegovina, Makedonie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina)

Ostatní země: kontaktujte nás na e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

▪ Velká Británie ZDENěmecko a Rakousko ZDE, Francie a Belgie ZDE

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Senia Group kicsi

 RAL CLASSIC barev grafu:

Ral Classic Colours M

otevřít v Ve formátu PDF

RAL CLASSIC Drobné barevné schéma:

ral klasický malých barevných M otevřít v Ve formátu PDF

Kámen radiátory 'vzorník barev:

kamenné barvy M

 otevřít v Ve formátu PDF

 Litina speciální barevných odstínů:

litinové barvy M

 otevřít v Ve formátu PDF

 SKLENĚNÁ barevná tabulka pouze pro modely Dream & Dream Bath:

sen radiátory skleněné barvy M

 

Druhy dřeva (pouze pro modely Monsoon):

druhy dřeva graf M

 otevřít v Ve formátu PDF

 

Můžete si vybrat barvu chladiče od 200 RAL klasických barvách. Nabízíme Vám červená, černá radiátor chladič, radiátor krém, béžová radiátor, bílá, šedá chladič radiátor, růžová, žlutá chladič radiátor, zelená, modrá chladič radiátor, oranžová radiátor bez příplatku.